Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sollentuna Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
51 Norra Häggvik 1215 14,7% 30,6% 19,7% 35,1% 4,4% 47,1% 52,9%   2,2%
52 Södra Häggvik 1456 16,8% 35,1% 21,4% 26,6% 6,0% 46,0% 54,0%   2,8%
53 Skälby-Edsbacka 1276 14,6% 31,2% 26,5% 27,7% 6,7% 47,3% 52,7%   1,7%
70 Södra Töjnan 1381 14,4% 37,5% 25,4% 22,7% 7,0% 49,7% 50,3%   2,2%
71 Norra Töjnan 1239 13,6% 40,6% 26,0% 19,8% 8,6% 49,1% 50,9%   3,1%
72 Knista 1215 17,8% 28,6% 21,9% 31,7% 6,1% 45,7% 54,3%   2,0%
73 Östra Bagarby 1557 22,8% 38,2% 22,4% 16,7% 6,9% 50,1% 49,9%   6,1%
74 Västra Bagarby 1202 21,3% 36,8% 21,5% 20,5% 7,6% 49,8% 50,2%   2,8%
75 Fågelsången 1057 13,7% 37,8% 26,4% 22,0% 7,2% 48,3% 51,7%   2,4%
76 Turebergs villastad 1393 12,4% 43,8% 23,3% 20,5% 6,7% 49,7% 50,3%   2,6%
77 Sollentuna centrum 1139 15,8% 25,1% 26,7% 32,4% 6,0% 45,0% 55,0%   1,9%
90 Södra Edsviken 1295 15,4% 44,6% 24,7% 15,3% 8,7% 50,3% 49,7%   2,7%
91 Eriksberg 1581 17,3% 41,2% 24,5% 17,0% 8,7% 49,3% 50,7%   2,7%
92 Helenelunds centrum 1216 23,2% 38,5% 21,5% 16,8% 6,3% 50,2% 49,8%   3,9%
93 Tegelhagen 1059 12,9% 36,7% 26,3% 24,1% 5,4% 46,6% 53,4%   1,9%
94 Norra Edsviken 1206 12,2% 41,4% 26,5% 19,9% 7,6% 50,7% 49,3%   21,0%
95 Silverdal 1130 10,8% 75,4% 7,9% 5,9% 2,1% 49,6% 50,4%   1,2%
Sollentuna Första 21617 16,0% 38,9% 23,1% 21,9% 6,7% 48,6% 51,4% 3,7%

http://www.val.se