Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Botkyrka Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 31 Albydalen V småhus S 1287 23,0% 37,8% 23,2% 15,9% 8,5% 50,7% 49,3%   3,5%
Botkyrka 32 Albydalen C/Rotemannen 1121 26,9% 44,4% 20,5% 8,2% 9,3% 49,8% 50,2%   5,1%
Botkyrka 33 Alby småhus Ö/Albygård 998 16,3% 28,1% 26,7% 29,0% 7,9% 49,5% 50,5%   1,4%
Botkyrka 34 Albyberget V 914 21,1% 45,1% 22,9% 10,9% 5,1% 53,2% 46,8%   5,4%
Botkyrka 35 Albyberget Ö/Albygård 988 24,0% 40,6% 23,5% 11,9% 9,4% 51,9% 48,1%   5,3%
Botkyrka 36 Albydalen Ö 1356 24,3% 37,2% 24,7% 13,8% 6,6% 48,5% 51,5%   4,2%
Botkyrka 41 Fittja småhusområde 905 27,7% 31,3% 26,4% 14,6% 12,8% 49,8% 50,2%   1,8%
Botkyrka 42 Fittja Krögarvägen 1039 24,5% 43,7% 19,2% 12,6% 8,4% 52,6% 47,4%   6,2%
Botkyrka 43 Fittja Forvägen 1101 27,6% 38,6% 19,1% 14,7% 9,9% 48,7% 51,3%   3,8%
Botkyrka 44 Fittja Värdshusvägen 1030 25,6% 40,7% 20,9% 12,8% 8,9% 51,7% 48,3%   5,6%
Botkyrka 51 Slagsta N 874 14,4% 29,3% 26,3% 30,0% 6,1% 49,4% 50,6%   1,5%
Botkyrka 52 Slagsta S 904 20,8% 33,1% 21,5% 24,7% 9,3% 52,3% 47,7%   0,4%
Botkyrka 53 Hallunda/Brunna 1036 18,5% 32,9% 23,9% 24,6% 3,0% 51,5% 48,5%   3,0%
Botkyrka 54 Hallunda C 1048 20,4% 30,1% 25,8% 23,8% 5,9% 48,9% 51,1%   2,9%
Botkyrka 55 Hallunda/Norsborg låghus 1098 22,2% 34,8% 25,0% 17,9% 7,8% 48,8% 51,2%   2,3%
Botkyrka 56 Norsborg småhusområde 1050 20,1% 27,9% 25,2% 26,8% 8,4% 50,9% 49,1%   1,8%
Botkyrka 57 Norsborg Ö 1128 22,9% 36,0% 22,3% 18,8% 7,0% 48,8% 51,2%   3,9%
Botkyrka 58 Norsborg C 1376 23,6% 37,2% 21,9% 17,2% 9,7% 48,8% 51,2%   3,6%
Botkyrka 59 Norsborg V 1063 24,6% 40,1% 23,4% 11,9% 9,2% 47,4% 52,6%   3,6%
Botkyrka 60 Eriksberg Ö 1293 23,0% 31,7% 23,6% 21,7% 7,1% 49,1% 50,9%   3,1%
Botkyrka 61 Eriksberg V/G:a Norsborg 1395 16,8% 35,4% 27,0% 20,8% 5,0% 50,6% 49,4%   15,4%
Botkyrka Norra 23004 22,4% 36,1% 23,5% 18,1% 7,8% 50,1% 49,9% 4,2%

http://www.val.se