Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Huddinge Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Balingsnäs-Gladökvarn-Lissma-Ådran 1741 14,4% 42,8% 24,0% 18,8% 6,0% 52,4% 47,6%   1,0%
Fållan-Nytorp 1300 18,1% 47,7% 24,0% 10,2% 11,8% 51,2% 48,8%   1,9%
Hammartorp 1253 23,9% 35,0% 19,5% 21,6% 4,6% 48,7% 51,3%   2,2%
Huddinge centrum 1662 22,1% 33,9% 19,6% 24,4% 7,5% 45,3% 54,7%   1,9%
Hörningsnäs 1625 17,8% 36,4% 24,9% 21,0% 7,3% 48,4% 51,6%   1,0%
Kvarnbergsplan 933 25,7% 27,5% 17,3% 29,5% 5,8% 45,4% 54,6%   1,1%
Kynäs 1511 14,6% 43,3% 24,4% 17,8% 8,5% 52,0% 48,0%   1,3%
Länna 1042 12,8% 56,0% 21,6% 9,6% 6,2% 51,3% 48,7%   1,6%
Myrängen-Högmora 1174 15,4% 45,9% 29,1% 9,5% 8,6% 51,6% 48,4%   1,4%
Paradisbacken 1519 19,1% 22,9% 19,9% 38,1% 4,5% 44,0% 56,0%   1,4%
Segersminne 677 17,0% 40,0% 27,6% 15,4% 12,0% 51,7% 48,3%   1,3%
Sjöängen 896 11,5% 66,2% 17,9% 4,5% 8,3% 51,0% 49,0%   1,8%
Solgård 1389 18,4% 43,7% 26,5% 11,4% 9,7% 50,8% 49,2%   1,4%
Stensängen 929 14,7% 50,4% 22,6% 12,3% 9,8% 52,1% 47,9%   1,1%
Stortorp 1173 13,3% 39,3% 21,9% 25,5% 6,3% 48,8% 51,2%   2,4%
Stuvsta centrum 1345 15,7% 36,2% 20,4% 27,7% 6,5% 48,2% 51,8%   2,2%
Stuvsta gård 1033 13,7% 42,7% 24,8% 18,8% 8,4% 50,8% 49,2%   1,9%
Sörskogen 870 13,4% 40,0% 25,7% 20,8% 8,3% 50,2% 49,8%   1,4%
Tomtberga 1108 32,5% 34,9% 17,3% 15,3% 5,8% 47,1% 52,9%   1,4%
Trångsund centrum 1404 22,6% 31,4% 20,8% 25,2% 6,1% 46,7% 53,3%   1,5%
Vidja-Mellansjö-Svartvik 909 15,3% 42,9% 28,6% 13,2% 5,6% 53,9% 46,1%   1,0%
Västra Skogås centrum 1265 27,6% 39,6% 18,0% 14,8% 8,5% 48,5% 51,5%   1,7%
Västra Skogås norra 1203 20,7% 29,2% 23,3% 26,8% 4,1% 49,0% 51,0%   3,2%
Västra Skogås södra 865 20,6% 29,0% 22,0% 28,4% 7,6% 46,9% 53,1%   2,7%
Västra Skogås västra 796 28,8% 41,3% 20,5% 9,4% 10,9% 51,8% 48,2%   2,4%
Östra Skogås centrala 1108 18,2% 34,4% 27,8% 19,6% 8,5% 46,6% 53,4%   2,3%
Östra Skogås norra 1363 22,5% 41,3% 29,9% 6,3% 12,8% 49,5% 50,5%   2,1%
Östra Skogås södra 1403 21,0% 41,1% 27,7% 10,3% 11,0% 51,0% 49,0%   5,2%
Huddinge Östra 33496 19,0% 39,4% 23,1% 18,5% 7,8% 49,3% 50,7% 1,9%

http://www.val.se