Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Huddinge Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Flemingsberg centrum 1196 41,8% 26,3% 17,6% 14,4% 11,0% 46,8% 53,2%   3,8%
Fridhem 1350 12,7% 39,9% 27,0% 20,4% 7,8% 51,0% 49,0%   1,0%
Fullersta gård 1712 13,2% 31,0% 21,3% 34,6% 5,0% 45,0% 55,0%   10,3%
Glömsta-Kästa 1776 17,6% 50,1% 23,1% 9,1% 9,1% 50,9% 49,1%   1,1%
Grantorp norra 1059 26,3% 39,4% 24,8% 9,5% 9,0% 50,8% 49,2%   5,1%
Grantorp östra 1092 27,8% 36,3% 23,7% 12,2% 8,1% 53,3% 46,7%   4,6%
Haga 891 22,3% 34,5% 22,2% 21,0% 4,4% 50,3% 49,7%   3,3%
Juringe 1146 17,0% 43,2% 23,0% 16,8% 9,1% 51,6% 48,4%   3,2%
Kråkvik-Kungens kurva 1328 14,3% 38,1% 23,3% 24,2% 7,9% 50,6% 49,4%   2,0%
Källbrink 1705 14,7% 47,7% 22,2% 15,4% 8,2% 50,8% 49,2%   1,3%
Milsten 792 12,5% 45,7% 22,9% 18,9% 6,4% 50,1% 49,9%   2,5%
Myrstuguberget 741 20,9% 27,3% 28,7% 23,1% 8,6% 48,4% 51,6%   2,2%
Segeltorp centrum 1176 13,4% 37,6% 27,5% 21,5% 8,5% 49,9% 50,1%   2,1%
Skogsäng 1632 15,9% 41,0% 25,2% 17,8% 7,7% 50,1% 49,9%   1,3%
Smista västra 997 24,2% 44,3% 19,8% 11,7% 8,4% 49,4% 50,6%   2,0%
Smista östra 1067 19,8% 36,6% 26,8% 16,9% 9,1% 51,3% 48,7%   1,5%
Snättringe gård 976 11,7% 49,6% 24,2% 14,5% 6,7% 51,0% 49,0%   1,2%
Utsälje 1235 13,0% 42,9% 28,7% 15,4% 7,8% 50,4% 49,6%   1,3%
Utsälje centrala 1099 13,1% 40,2% 27,4% 19,3% 6,9% 48,5% 51,5%   1,1%
Vistaberg-Vårdkasen 1525 13,6% 56,5% 18,0% 12,0% 6,9% 49,9% 50,1%   1,2%
Visättra västra 1173 35,5% 35,5% 19,8% 9,1% 9,2% 50,0% 50,0%   5,4%
Visättra östra 983 22,4% 37,2% 21,5% 18,9% 6,0% 49,1% 50,9%   2,0%
Visättra-Björnkulla 673 30,8% 33,9% 21,2% 14,1% 9,8% 49,5% 50,5%   2,7%
Vårby gård centrum 1207 25,0% 34,2% 24,4% 16,3% 8,2% 47,8% 52,2%   4,3%
Vårby gård västra 1229 21,6% 41,4% 23,8% 13,3% 7,5% 51,1% 48,9%   3,5%
Vårby gård östra 1519 22,6% 37,6% 26,5% 13,2% 8,0% 48,1% 51,9%   3,8%
Huddinge Västra 31279 19,6% 40,1% 23,6% 16,7% 7,9% 49,8% 50,2% 2,9%

http://www.val.se