Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Järfälla Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
19 Nyberg 1386 27,2% 37,1% 19,3% 16,4% 6,6% 51,9% 48,1%   3,2%
20 Tallbohov 594 27,3% 36,9% 21,2% 14,6% 7,2% 51,0% 49,0%   3,4%
21 Snapphanen 851 27,6% 39,8% 17,0% 15,5% 8,7% 49,5% 50,5%   2,4%
22 Hammaren 1473 18,8% 29,5% 22,1% 29,5% 4,8% 46,6% 53,4%   1,4%
23 Dackevägen 1017 22,3% 34,2% 22,3% 21,1% 6,0% 47,9% 52,1%   2,7%
24 Centrala Jakobsberg 1074 20,1% 26,0% 21,6% 32,3% 6,0% 47,1% 52,9%   3,5%
25 Södra Aspnäs 1690 19,9% 30,6% 21,5% 28,0% 6,5% 45,4% 54,6%   2,1%
26 Ekedal 1552 19,1% 31,2% 23,4% 26,3% 6,1% 47,7% 52,3%   4,2%
27 Norra Aspnäs 726 14,6% 21,2% 23,7% 40,5% 3,9% 48,8% 51,2%   2,3%
28 Vattmyra 1182 15,5% 36,7% 25,2% 22,6% 9,6% 49,9% 50,1%   2,8%
29 Berghem/Polhem 1765 15,1% 43,9% 22,4% 18,5% 6,7% 50,4% 49,6%   6,5%
30 Bolinder strand 898 12,9% 30,6% 32,1% 24,4% 2,7% 48,3% 51,7%   0,6%
31 Lädersättra 1593 19,7% 28,5% 23,2% 28,6% 6,9% 49,0% 51,0%   1,5%
32 Centrala Kalhäll 1397 21,6% 28,2% 20,5% 29,7% 4,4% 47,5% 52,5%   1,4%
33 Emaljvägen/Kopparvägen 1556 21,2% 27,2% 18,4% 33,1% 5,5% 48,7% 51,3%   2,2%
34 Ulvsättra/Skogstorp 1560 25,6% 42,2% 21,2% 11,0% 10,3% 49,7% 50,3%   2,9%
35 Kolarängen/Villastaden 1354 15,9% 30,9% 28,3% 25,0% 6,6% 50,4% 49,6%   3,5%
36 Stäket 1599 14,8% 49,1% 24,9% 11,3% 9,3% 52,1% 47,9%   2,6%
Järfälla Andra 23267 19,7% 34,0% 22,6% 23,7% 6,7% 49,0% 51,0% 2,8%

http://www.val.se