Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Södra valkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1342 16,8% 25,6% 23,9% 33,7% 5,9% 45,7% 54,3%   3,3%
Edssjön 1451 20,7% 41,1% 24,7% 13,4% 7,3% 50,7% 49,3%   3,6%
Fresta 1570 11,8% 45,9% 25,1% 17,1% 6,2% 50,7% 49,3%   1,9%
Gamla Bollstanäs 1117 19,2% 50,6% 23,6% 6,6% 10,2% 50,8% 49,2%   3,3%
Grimstaby 1691 17,0% 37,5% 27,6% 18,0% 10,2% 48,7% 51,3%   1,5%
Johannesdal 1137 14,5% 37,2% 22,0% 26,3% 7,9% 50,7% 49,3%   1,3%
Norrviken 1259 16,0% 51,2% 22,2% 10,6% 7,4% 50,7% 49,3%   1,4%
Sjukyrkoberget 1110 12,2% 41,5% 26,3% 20,0% 7,7% 50,1% 49,9%   2,2%
Smedby Norra 1355 29,6% 40,1% 20,6% 9,7% 8,2% 48,4% 51,6%   3,7%
Smedby Södra 1546 20,1% 34,8% 24,3% 20,8% 7,1% 48,3% 51,7%   1,6%
Södra valkretsen 13578 17,9% 40,3% 24,2% 17,7% 7,8% 49,4% 50,6% 2,3%

http://www.val.se