Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norra valkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Apoteksskogen 1169 26,3% 29,4% 21,4% 22,8% 10,1% 49,3% 50,7%   2,8%
Brunnby 990 27,7% 42,7% 15,4% 14,2% 7,8% 48,2% 51,8%   2,2%
Folkparken 1566 17,4% 31,8% 23,7% 27,1% 3,9% 48,7% 51,3%   1,9%
Fysingen 961 19,0% 39,4% 25,0% 16,5% 9,3% 53,1% 46,9%   2,5%
Korpkulla 1120 16,4% 31,0% 31,0% 21,6% 6,9% 50,0% 50,0%   7,3%
Mälaren 1040 18,6% 32,0% 26,3% 23,1% 7,6% 49,8% 50,2%   2,0%
Nedra Runby 1008 19,8% 36,2% 21,3% 22,6% 7,0% 49,3% 50,7%   2,2%
Odenslunda 1094 18,6% 44,5% 23,8% 13,2% 8,4% 49,1% 50,9%   1,8%
Skälby 1124 15,6% 35,4% 21,8% 27,2% 7,2% 49,2% 50,8%   1,1%
Vilunda 1450 20,8% 30,0% 21,3% 27,9% 5,9% 47,7% 52,3%   2,9%
Väsbyskogen 1456 19,8% 30,0% 22,7% 27,4% 5,6% 49,5% 50,5%   2,3%
Övra Runby 1211 22,0% 37,4% 19,3% 21,2% 8,3% 49,3% 50,7%   1,2%
Norra valkretsen 14189 20,1% 34,5% 22,8% 22,6% 7,1% 49,3% 50,7% 2,5%

http://www.val.se