Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kiruna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bolaget-Nikkaluoktavägen 671 19,1% 30,3% 30,6% 20,1% 6,6% 56,2% 43,8%   0,6%
Centrum norra 781 19,2% 25,1% 22,7% 33,0% 4,7% 44,8% 55,2%   0,8%
Centrum södra 1277 21,0% 31,2% 23,7% 24,0% 6,9% 51,1% 48,9%   1,4%
Högalid 1032 21,7% 33,8% 23,6% 20,8% 9,5% 50,0% 50,0%   1,6%
Jukkasjärvi 948 14,1% 36,8% 29,1% 19,9% 4,4% 53,3% 46,7%   4,2%
Järnvägen 877 18,6% 28,3% 27,1% 26,0% 7,0% 48,2% 51,8%   0,8%
Kiruna nordost 1036 19,1% 25,3% 26,9% 28,7% 8,3% 55,4% 44,6%   3,8%
Kiruna sydost 1274 11,5% 22,7% 25,9% 39,9% 6,5% 53,3% 46,7%   1,3%
Lombolo mellersta 1259 15,1% 37,6% 24,3% 23,0% 8,4% 51,3% 48,7%   0,6%
Lombolo västra 925 29,1% 31,2% 24,4% 15,2% 9,5% 50,6% 49,4%   1,7%
Lombolo östra 1330 11,3% 34,7% 29,0% 25,0% 5,0% 50,7% 49,3%   1,4%
Luossavaara-Abisko 1316 19,1% 33,5% 27,4% 20,0% 6,0% 52,4% 47,6%   1,4%
Sandstensberget 781 20,5% 32,1% 25,6% 21,8% 7,8% 55,1% 44,9%   0,8%
Triangeln 931 13,5% 29,8% 25,9% 30,8% 5,9% 46,5% 53,5%   1,4%
Tuolluvaara-Kurravaara 1343 15,8% 41,0% 24,9% 18,2% 8,4% 53,8% 46,2%   1,6%
Östermalm 1026 18,1% 26,7% 23,3% 31,9% 7,0% 50,4% 49,6%   0,9%
Övre Norrmalm 1040 20,9% 35,6% 24,3% 19,2% 8,1% 53,9% 46,1%   0,9%
Kiruna 17847 17,8% 31,8% 25,8% 24,6% 7,1% 51,6% 48,4% 1,5%

http://www.val.se