Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Älvsbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vidsel 1561 12,9% 22,7% 30,5% 34,0% 6,4% 53,8% 46,2%   0,3%
Älvsbyns N 1732 17,9% 27,2% 18,9% 36,0% 6,8% 47,5% 52,5%   1,3%
Älvsbyns V 1597 18,5% 29,5% 31,2% 20,8% 7,4% 52,0% 48,0%   0,3%
Älvsbyns Ö 1749 14,8% 31,0% 25,1% 29,2% 7,5% 49,3% 50,7%   0,5%
Älvsbyn 6639 16,0% 27,7% 26,2% 30,0% 7,0% 50,6% 49,4% 0,6%

http://www.val.se