Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kalix

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gammelgården-Morjärv 1285 9,9% 26,9% 29,6% 33,6% 4,7% 54,9% 45,1%   0,8%
Innanbäcken 1481 13,8% 36,9% 26,3% 23,0% 6,8% 51,2% 48,8%   0,6%
Kalix C 1578 16,7% 21,5% 19,9% 42,0% 5,8% 43,7% 56,3%   1,8%
Kalix V 1365 16,8% 27,9% 23,0% 32,2% 5,6% 47,3% 52,7%   0,4%
Näsbyn 1589 17,8% 26,2% 22,8% 33,1% 7,4% 50,7% 49,3%   1,3%
Risön 1234 14,3% 28,4% 30,1% 27,1% 7,1% 54,0% 46,0%   0,8%
Sangis 1038 12,6% 26,7% 28,8% 31,9% 5,1% 55,6% 44,4%   1,0%
Stenbäcken 1318 15,6% 32,9% 30,4% 21,0% 6,8% 52,6% 47,4%   1,4%
Töre 1192 12,5% 27,2% 29,0% 31,3% 6,5% 52,4% 47,6%   0,9%
Ytterbyn 1193 12,7% 29,3% 28,5% 29,5% 6,2% 52,0% 48,0%   0,9%
Kalix 13273 14,5% 28,4% 26,5% 30,6% 6,2% 51,1% 48,9% 1,0%

http://www.val.se