Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Umeå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Umeå centrala 48774 34,2% 29,6% 19,8% 16,4% 8,8% 49,0% 51,0%   1,7%
Umeå omland 39147 17,8% 36,4% 24,5% 21,3% 8,1% 49,9% 50,1%   1,1%
Umeå 87921 26,9% 32,6% 21,9% 18,6% 8,5% 49,4% 50,6% 1,4%

http://www.val.se