Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Åsele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åsele C 1306 14,4% 22,2% 29,5% 33,9% 6,2% 47,8% 52,2%   1,2%
Åsele omland 1119 10,3% 22,1% 28,2% 39,4% 5,4% 54,1% 45,9%   0,9%
Åsele 2425 12,5% 22,1% 28,9% 36,5% 5,8% 50,7% 49,3% 1,1%

http://www.val.se