Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Malå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malå 1 1266 12,6% 28,8% 28,8% 29,8% 6,2% 50,2% 49,8%   0,8%
Malå 2 1328 16,6% 22,4% 29,1% 31,9% 8,0% 50,6% 49,4%   0,5%
Malå 2594 14,6% 25,6% 29,0% 30,8% 7,1% 50,4% 49,6% 0,6%

http://www.val.se