Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Krokom

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alsenbygden 1003 18,3% 28,0% 29,6% 24,0% 8,5% 53,6% 46,4%   1,1%
Aspås 729 17,6% 33,6% 31,8% 17,0% 6,7% 54,5% 45,5%   0,5%
Dvärsätt 927 16,9% 44,1% 23,1% 15,9% 8,0% 51,1% 48,9%   0,8%
Föllinge-Laxsjö-Hotagen 1433 12,8% 23,6% 27,9% 35,7% 5,6% 52,4% 47,6%   1,2%
Krokom 1539 16,2% 29,2% 24,2% 30,4% 6,6% 46,6% 53,4%   1,9%
Nälden 1263 16,0% 31,2% 30,2% 22,6% 7,4% 52,8% 47,2%   1,5%
Offerdalsbygden 1569 12,5% 28,0% 26,6% 33,0% 5,9% 52,6% 47,4%   1,0%
Rödöbygden 465 16,6% 35,5% 29,2% 18,7% 6,9% 53,3% 46,7%   0,9%
Ås Norra 1384 13,7% 40,6% 26,2% 19,5% 8,3% 50,4% 49,6%   0,9%
Ås Södra 619 13,7% 53,8% 22,0% 10,5% 5,0% 47,8% 52,2%   0,8%
Krokom 10931 15,1% 33,1% 27,0% 24,8% 6,9% 51,3% 48,7% 1,1%

http://www.val.se