Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bräcke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bodsjö 322 10,6% 22,7% 27,6% 39,1% 6,2% 55,9% 44,1%   0,6%
Bräcke 1 1159 14,0% 26,9% 26,8% 32,3% 6,9% 48,2% 51,8%   1,3%
Bräcke 2 634 12,0% 27,9% 27,6% 32,5% 6,2% 53,3% 46,7%   1,3%
Gällö 1079 12,7% 29,4% 26,6% 31,3% 5,7% 53,1% 46,9%   0,8%
Kälarne 1181 12,4% 22,9% 28,0% 36,7% 6,7% 51,8% 48,2%   1,3%
Pilgrimstad 348 14,7% 32,5% 31,9% 21,0% 6,0% 53,7% 46,3%   0,9%
Sundsjö 668 15,9% 32,2% 27,8% 24,1% 7,9% 54,2% 45,8%   1,3%
Bräcke 5391 13,2% 27,4% 27,6% 31,7% 6,6% 52,1% 47,9% 1,1%

http://www.val.se