Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sollefteå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boteå 715 15,1% 24,9% 32,3% 27,7% 5,0% 51,0% 49,0%   1,4%
Ed 597 12,9% 33,5% 27,1% 26,5% 5,9% 52,4% 47,6%   1,0%
Graninge 390 13,1% 20,0% 29,2% 37,7% 6,9% 55,6% 44,4%   1,0%
Helgum 649 11,9% 23,7% 31,9% 32,5% 6,0% 53,9% 46,1%   0,3%
Hullsta 1380 19,1% 20,4% 20,1% 40,4% 5,3% 44,6% 55,4%   0,4%
Junsele 1189 12,3% 21,1% 24,0% 42,6% 5,6% 50,3% 49,7%   0,8%
Långsele N 1390 15,4% 24,4% 27,8% 32,4% 6,8% 49,3% 50,7%   0,7%
Långsele S 526 15,0% 31,4% 29,3% 24,3% 7,4% 52,7% 47,3%   0,2%
Prästbordet 1060 12,3% 30,5% 35,2% 22,1% 6,5% 50,8% 49,2%   1,4%
Ramsele 1308 13,1% 23,6% 26,0% 37,3% 5,8% 53,8% 46,2%   0,8%
Remsle 1425 14,9% 28,6% 32,4% 24,1% 5,9% 49,3% 50,7%   0,7%
Resele 503 14,1% 25,6% 25,8% 34,4% 5,2% 52,7% 47,3%   1,6%
Skärvsta 1051 16,1% 31,3% 26,5% 26,2% 7,6% 47,6% 52,4%   1,6%
Trästa 1431 16,4% 23,8% 22,9% 37,0% 5,7% 45,7% 54,3%   0,6%
Ådalsliden 917 15,3% 23,2% 28,0% 33,5% 6,5% 51,3% 48,7%   0,4%
Ödsgård 417 11,8% 22,1% 29,7% 36,5% 6,2% 54,9% 45,1%   0,7%
Önsta 1335 17,7% 29,4% 27,7% 25,2% 7,3% 48,8% 51,2%   0,4%
Sollefteå 16283 14,9% 25,7% 27,5% 31,9% 6,2% 50,0% 50,0% 0,8%

http://www.val.se