Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Timrå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Timrå-Ala 917 14,3% 35,8% 30,5% 19,4% 5,9% 54,7% 45,3%   1,1%
Timrå-Bergeforsen 1459 12,1% 39,2% 28,2% 20,5% 5,8% 51,3% 48,7%   0,5%
Timrå-Böle 1589 16,0% 36,2% 28,4% 19,3% 6,4% 49,5% 50,5%   1,0%
Timrå-Ljustorp 785 13,9% 33,5% 29,4% 23,2% 5,6% 54,8% 45,2%   0,8%
Timrå-Nyvivsta 1309 14,5% 22,2% 23,8% 39,5% 7,0% 45,8% 54,2%   0,9%
Timrå-Sörberge 1863 14,0% 35,4% 22,9% 27,8% 7,2% 51,0% 49,0%   0,9%
Timrå-Söråker 1496 13,1% 32,0% 27,3% 27,7% 5,6% 49,0% 51,0%   0,9%
Timrå-Timrådalen 1639 17,7% 39,7% 24,1% 18,5% 7,0% 52,9% 47,1%   0,4%
Timrå-Tynderö 615 9,8% 28,1% 33,5% 28,6% 5,9% 51,4% 48,6%   0,8%
Timrå-Vivsta 2048 17,5% 26,7% 21,8% 34,0% 6,4% 47,6% 52,4%   0,7%
Timrå 13720 14,8% 33,1% 26,0% 26,2% 6,4% 50,3% 49,7% 0,8%

http://www.val.se