Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ovanåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alfta N 1801 16,8% 26,9% 29,7% 26,7% 7,8% 51,7% 48,3%   0,9%
Alfta S 1807 12,3% 27,3% 26,8% 33,6% 6,4% 51,0% 49,0%   1,1%
Edsbyn 1825 16,9% 25,1% 27,7% 30,3% 6,2% 47,9% 52,1%   0,6%
Ovanåker N 1963 17,0% 31,9% 29,4% 21,7% 7,3% 52,2% 47,8%   0,9%
Ovanåker V 1890 13,7% 26,4% 25,0% 35,0% 5,7% 50,7% 49,3%   0,6%
Ovanåker 9286 15,3% 27,6% 27,7% 29,4% 6,7% 50,7% 49,3% 0,8%

http://www.val.se