Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1662 19,6% 19,1% 18,7% 42,7% 5,7% 44,6% 55,4%   2,3%
Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl. 1484 17,9% 33,5% 27,3% 21,3% 8,2% 47,8% 52,2%   0,5%
Jakobsberg, Bryggeriet, Turbo m.fl 1203 19,5% 22,4% 25,9% 32,2% 8,1% 48,5% 51,5%   0,5%
Kila - Fläckebo 1405 14,4% 31,5% 31,3% 22,8% 6,1% 51,7% 48,3%   0,9%
Kumla-Ransta-Tärna 1437 16,5% 35,5% 26,7% 21,4% 7,7% 51,4% 48,6%   1,3%
Kungsängen-Valla-Vasastaden 1382 19,8% 28,1% 24,8% 27,2% 8,8% 49,7% 50,3%   0,9%
Möklinta 929 15,5% 25,0% 31,4% 28,1% 8,2% 52,2% 47,8%   0,8%
Sala N 1096 14,4% 28,3% 28,3% 29,0% 5,8% 50,8% 49,2%   0,5%
Sala S 1482 17,1% 36,8% 25,6% 20,4% 8,2% 49,4% 50,6%   1,0%
Sala Ö 2069 17,0% 30,2% 27,7% 25,1% 7,4% 49,0% 51,0%   1,0%
Västerfärnebo - Västerbykil 1782 13,5% 30,3% 29,1% 27,1% 5,4% 51,3% 48,7%   0,9%
Åkra 1029 22,4% 28,4% 20,5% 28,8% 9,4% 46,9% 53,1%   1,0%
Sala 16960 17,2% 29,3% 26,4% 27,1% 7,3% 49,4% 50,6% 1,0%

http://www.val.se