Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkängen 1259 13,7% 21,2% 27,5% 37,6% 5,8% 49,0% 51,0%   0,8%
Karbenning 431 13,0% 26,7% 35,0% 25,3% 6,7% 53,6% 46,4%   0,7%
Kärrgruvan 1071 18,1% 34,0% 29,1% 18,8% 7,5% 53,9% 46,1%   1,7%
Skallberget 1753 17,5% 27,2% 26,8% 28,6% 6,9% 48,9% 51,1%   0,6%
Norberg 4514 16,1% 27,1% 28,3% 28,5% 6,7% 50,6% 49,4% 0,9%

http://www.val.se