Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Born 464 10,1% 31,5% 33,2% 25,2% 3,7% 52,2% 47,8%   0,4%
Gyttorp 725 13,5% 29,5% 29,1% 27,9% 6,3% 50,9% 49,1%   1,2%
Järnboås 458 16,6% 27,9% 31,9% 23,6% 7,9% 48,5% 51,5%   4,1%
Järntorget Västra 1361 14,6% 27,4% 26,8% 31,2% 7,5% 47,1% 52,9%   2,0%
Järntorget Östra 1063 11,9% 28,7% 23,7% 35,7% 5,8% 47,3% 52,7%   0,6%
Karlsäng 1499 16,3% 24,4% 20,9% 38,4% 7,3% 44,4% 55,6%   1,1%
Pershyttan-Hitorp 1318 16,2% 30,3% 32,2% 21,2% 8,0% 48,6% 51,4%   1,3%
Ringshyttan-Ås 793 15,3% 38,7% 29,8% 16,3% 6,6% 53,1% 46,9%   1,3%
Viker 392 13,3% 29,1% 33,7% 24,0% 4,6% 52,8% 47,2%   1,3%
Nora 8073 14,6% 29,1% 27,7% 28,6% 6,8% 48,4% 51,6% 1,4%

http://www.val.se