Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Örebro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örebro Nordvästra 25274 24,0% 32,3% 22,9% 20,8% 8,0% 48,6% 51,4%   1,7%
Örebro Nordöstra 26690 20,6% 34,4% 23,2% 21,9% 7,4% 48,4% 51,6%   2,0%
Örebro Sydvästra 26234 19,8% 31,7% 23,0% 25,5% 6,2% 47,2% 52,8%   1,4%
Örebro Sydöstra 24790 25,3% 32,9% 22,5% 19,3% 8,6% 48,2% 51,8%   1,3%
Örebro 102988 22,4% 32,8% 22,9% 21,9% 7,5% 48,1% 51,9% 1,6%

http://www.val.se