Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lekeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hidinge 955 13,5% 37,2% 25,7% 23,7% 4,9% 51,0% 49,0%   1,9%
Knista Norra Och Östra 1039 17,5% 30,2% 23,2% 29,1% 7,7% 48,8% 51,2%   0,7%
Knista Västra 988 14,6% 31,0% 26,3% 28,1% 6,4% 50,4% 49,6%   1,2%
Kräcklinge Mfl 1171 15,8% 33,5% 31,5% 19,2% 7,4% 52,2% 47,8%   1,4%
Kvistbro Västra 831 17,2% 26,0% 28,8% 28,0% 5,7% 52,9% 47,1%   0,7%
Kvistbro Östra 595 16,8% 33,1% 28,7% 21,3% 7,7% 54,3% 45,7%   0,7%
Lekeberg 5579 15,8% 31,9% 27,3% 24,9% 6,6% 51,4% 48,6% 1,1%

http://www.val.se