Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kristinehamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björneborg 903 13,5% 26,2% 28,3% 31,9% 6,2% 50,9% 49,1%   1,8%
Broängen-Stenfallet 1095 16,3% 27,0% 27,6% 29,0% 5,0% 51,1% 48,9%   0,6%
Bäckhammar-Nybble 1150 12,2% 24,6% 29,6% 33,7% 4,7% 52,3% 47,7%   1,0%
Djurgården 744 13,8% 29,3% 26,5% 30,4% 8,3% 51,1% 48,9%   0,7%
Enserud 613 14,7% 19,1% 18,9% 47,3% 5,7% 41,8% 58,2%   0,5%
Fältet-Landa 1212 16,3% 35,7% 27,6% 20,5% 7,3% 50,5% 49,5%   0,8%
Innerstaden 1498 19,4% 21,2% 20,0% 39,5% 5,7% 43,3% 56,7%   4,1%
Kurlanda-Skäringsbol 918 22,9% 33,0% 26,3% 17,9% 7,7% 49,5% 50,5%   2,0%
Malmen 916 23,3% 27,7% 20,1% 28,9% 7,4% 47,4% 52,6%   0,8%
Rudskoga 563 15,5% 25,6% 28,1% 30,9% 6,4% 52,2% 47,8%   0,4%
Sanna 853 14,4% 21,5% 25,2% 38,9% 4,9% 47,6% 52,4%   0,5%
Stenstaliden-Sandfallet 1505 17,5% 29,6% 23,9% 28,9% 8,3% 49,1% 50,9%   0,6%
Strand-Ålkärr 1115 16,1% 34,4% 31,7% 17,8% 7,4% 48,3% 51,7%   0,7%
Södermalm-Smedby 1273 17,5% 29,9% 24,6% 28,0% 7,6% 49,0% 51,0%   1,8%
Varnum 1519 11,3% 31,9% 32,2% 24,6% 5,6% 51,3% 48,7%   1,6%
Villastaden-Marielund 1388 14,8% 32,7% 23,6% 28,9% 7,2% 48,9% 51,1%   0,8%
Ölme 1033 13,2% 33,7% 29,3% 23,8% 5,9% 51,1% 48,9%   0,7%
Östermalm 733 14,3% 33,3% 28,9% 23,5% 7,2% 51,2% 48,8%   2,3%
Kristinehamn 19031 16,0% 29,0% 26,3% 28,7% 6,6% 49,2% 50,8% 1,3%

http://www.val.se