Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hammarö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarskär 1366 13,4% 41,4% 23,0% 22,2% 7,1% 49,6% 50,4%   1,8%
Haga 1435 17,6% 29,5% 25,6% 27,2% 6,9% 51,7% 48,3%   1,2%
Hallersrud 1558 12,4% 40,6% 29,8% 17,2% 6,4% 52,1% 47,9%   1,5%
Hammar 1391 16,8% 41,4% 30,7% 11,1% 8,6% 50,1% 49,9%   2,0%
Klöverud 1451 13,9% 40,1% 26,6% 19,4% 8,3% 49,6% 50,4%   1,4%
Lövnäs 1345 14,6% 42,5% 26,6% 16,3% 9,1% 50,3% 49,7%   1,9%
Mörmon 1354 15,6% 28,4% 23,0% 32,9% 6,1% 47,3% 52,7%   1,0%
Skoghall 1333 15,5% 29,2% 26,9% 28,4% 6,8% 51,2% 48,8%   2,3%
Hammarö 11233 14,9% 36,7% 26,6% 21,7% 7,4% 50,3% 49,7% 1,6%

http://www.val.se