Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Storfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjurtjärn 945 11,2% 28,6% 34,8% 25,4% 5,0% 52,9% 47,1%   0,7%
Lungsund 555 14,2% 27,2% 33,2% 25,4% 5,8% 53,7% 46,3%   1,6%
Storfors Centrala 1791 15,1% 27,6% 25,5% 31,8% 6,5% 49,6% 50,4%   1,3%
Storfors 3291 13,8% 27,8% 29,5% 28,9% 6,0% 51,3% 48,7% 1,2%

http://www.val.se