Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Charlottenbergs omland 1363 17,3% 34,2% 25,6% 22,9% 7,7% 53,6% 46,4%   3,2%
Charlottenbergs tätort 1049 18,9% 24,6% 22,8% 33,7% 6,7% 46,0% 54,0%   5,3%
Koppom 1157 14,9% 24,7% 28,3% 32,1% 6,1% 50,7% 49,3%   1,6%
Köla-Skillingmark 880 14,8% 29,5% 27,4% 28,3% 8,2% 52,2% 47,8%   2,0%
Åmotfors 1183 15,6% 29,7% 25,2% 29,5% 6,5% 53,3% 46,7%   1,3%
Eda 5632 16,4% 28,8% 25,8% 29,0% 7,0% 51,3% 48,7% 2,7%

http://www.val.se