Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boda 663 16,0% 30,0% 27,1% 26,8% 7,4% 52,0% 48,0%   1,5%
Dalliden 1767 16,1% 28,1% 25,0% 30,9% 7,9% 48,6% 51,4%   1,7%
Fagerås 643 16,5% 31,9% 27,7% 24,0% 6,8% 51,8% 48,2%   1,9%
Frykerud 673 17,8% 31,2% 30,6% 20,4% 7,6% 49,9% 50,1%   1,0%
Sannerud 1751 18,2% 30,3% 20,0% 31,5% 8,2% 48,2% 51,8%   1,6%
Stenåsen 1626 17,6% 35,9% 29,5% 17,1% 8,9% 49,8% 50,2%   1,2%
Tolita 625 15,0% 35,4% 30,2% 19,4% 6,6% 53,1% 46,9%   1,0%
Vikstad 1343 11,9% 33,7% 29,6% 24,9% 6,0% 49,7% 50,3%   1,6%
Kil 9091 16,2% 31,9% 26,6% 25,3% 7,6% 49,8% 50,2% 1,5%

http://www.val.se