Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skövde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skövde Norra 19182 20,0% 32,5% 26,0% 21,4% 8,0% 49,3% 50,7%   1,4%
Skövde Södra 20501 24,4% 31,1% 20,5% 24,0% 7,8% 49,8% 50,2%   1,4%
Skövde 39683 22,3% 31,8% 23,1% 22,8% 7,9% 49,5% 50,5% 1,4%

http://www.val.se