Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skara

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ardala 1454 15,7% 31,0% 28,8% 24,5% 6,9% 51,7% 48,3%   0,5%
Axvall 1418 16,3% 30,5% 26,4% 26,9% 8,6% 51,5% 48,5%   1,3%
Skara 1 1084 22,7% 28,5% 23,4% 25,4% 10,0% 49,2% 50,8%   3,4%
Skara 2 1283 18,4% 31,0% 26,2% 24,4% 8,2% 47,4% 52,6%   1,2%
Skara 3 1427 20,3% 23,2% 19,0% 37,6% 7,4% 42,4% 57,6%   1,5%
Skara 4 1915 21,4% 34,9% 26,5% 17,2% 10,0% 48,3% 51,7%   1,0%
Skara 5 1546 19,3% 30,5% 21,8% 28,4% 7,6% 48,2% 51,8%   0,7%
Skara 6 1306 19,2% 32,4% 24,0% 24,4% 7,9% 50,4% 49,6%   0,3%
Skara 7 1161 20,4% 30,5% 20,7% 28,4% 7,8% 48,0% 52,0%   0,9%
Varnhem-Eggby 1676 15,6% 31,0% 30,7% 22,7% 7,3% 49,5% 50,5%   1,1%
Skara 14270 18,8% 30,5% 25,0% 25,6% 8,2% 48,6% 51,4% 1,1%

http://www.val.se