Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Alingsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alingsås N 15110 18,0% 29,8% 25,4% 26,7% 7,4% 48,6% 51,4%   1,7%
Alingsås S 13976 18,9% 33,1% 24,8% 23,1% 7,3% 48,9% 51,1%   1,4%
Alingsås 29086 18,5% 31,4% 25,1% 25,0% 7,4% 48,8% 51,2% 1,5%

http://www.val.se