Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lysekil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brastad landsbygd 892 11,5% 32,7% 29,3% 26,5% 5,6% 52,2% 47,8%   0,9%
Brastad tätort 1523 15,5% 26,1% 25,0% 33,4% 8,3% 50,3% 49,7%   1,2%
Bro 855 16,4% 26,7% 27,4% 29,6% 7,1% 51,8% 48,2%   2,0%
Lyse 921 12,2% 28,8% 28,8% 30,3% 5,8% 52,1% 47,9%   2,0%
Lysekil Bansvik 982 19,6% 27,0% 29,6% 23,8% 7,5% 48,6% 51,4%   2,1%
Lysekil Centrum 1221 19,7% 23,4% 23,3% 33,5% 6,5% 47,2% 52,8%   2,0%
Lysekil Dalskogen 1273 16,7% 31,4% 29,5% 22,4% 5,9% 49,9% 50,1%   1,5%
Lysekil Kyrkvik 1358 13,1% 20,5% 23,4% 42,9% 5,3% 46,5% 53,5%   3,3%
Lysekil Slätten 1319 14,2% 34,9% 28,3% 22,7% 8,2% 49,5% 50,5%   1,5%
Skaftö 1313 10,3% 19,2% 33,4% 37,2% 5,6% 49,0% 51,0%   2,9%
Lysekil 11657 14,9% 26,8% 27,6% 30,7% 6,6% 49,5% 50,5% 2,0%

http://www.val.se