Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Töreboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Moholm 1639 15,4% 29,2% 30,4% 25,0% 8,1% 51,9% 48,1%   0,7%
Töreboda Norra 1297 19,5% 27,8% 24,8% 27,9% 8,5% 49,0% 51,0%   0,5%
Töreboda Sydvästra 1454 18,6% 24,6% 21,2% 35,6% 6,8% 44,7% 55,3%   1,2%
Töreboda Östra 1744 13,4% 32,3% 29,8% 24,5% 6,3% 52,4% 47,6%   0,9%
Älgarås 1023 15,2% 26,6% 31,1% 27,1% 7,0% 54,3% 45,7%   0,7%
Töreboda 7157 16,3% 28,4% 27,5% 27,8% 7,3% 50,4% 49,6% 0,8%

http://www.val.se