Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vara

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arentorp 1355 16,2% 33,4% 28,4% 22,1% 7,7% 52,2% 47,8%   0,6%
Kvänum 1737 16,9% 27,4% 27,3% 28,4% 7,9% 50,1% 49,9%   1,4%
Larv 1064 12,7% 28,8% 29,1% 29,4% 5,9% 54,0% 46,0%   0,9%
Levene 1450 15,7% 28,7% 27,0% 28,6% 7,2% 51,7% 48,3%   0,8%
Skarstad 1392 16,8% 31,8% 26,1% 25,3% 7,8% 51,6% 48,4%   1,2%
Vara Västra 1850 18,2% 29,8% 26,5% 25,5% 7,2% 49,2% 50,8%   1,0%
Vara Östra 1807 19,0% 26,6% 21,6% 32,8% 7,1% 48,8% 51,2%   0,8%
Vedum 1697 16,6% 29,9% 26,6% 26,8% 7,6% 51,9% 48,1%   1,0%
Vara 12352 16,8% 29,4% 26,4% 27,4% 7,4% 50,9% 49,1% 1,0%

http://www.val.se