Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mellerud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bolstad 988 15,9% 26,9% 30,0% 27,2% 6,6% 54,5% 45,5%   0,9%
Fagerlid 1338 15,1% 28,3% 27,7% 28,9% 7,0% 49,3% 50,7%   1,0%
Holm-Järn 826 15,4% 29,7% 29,3% 25,7% 8,7% 51,3% 48,7%   1,7%
Mellerud 1303 22,3% 22,6% 17,2% 37,9% 8,4% 46,3% 53,7%   1,2%
Rostock-Dalskog 1099 13,6% 26,2% 29,5% 30,8% 7,2% 49,8% 50,2%   0,9%
Skållerud 1039 10,4% 20,8% 30,6% 38,2% 5,1% 51,3% 48,7%   1,2%
Ör 548 16,1% 27,0% 31,4% 25,5% 8,8% 52,7% 47,3%   1,6%
Mellerud 7141 15,7% 25,7% 27,3% 31,3% 7,3% 50,3% 49,7% 1,2%

http://www.val.se