Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ale

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alafors 1441 17,0% 36,2% 24,6% 22,1% 9,2% 50,0% 50,0%   1,2%
Bohus norra 1049 22,0% 34,7% 22,7% 20,6% 7,1% 52,7% 47,3%   1,7%
Bohus södra 1238 16,9% 37,5% 17,9% 27,8% 8,3% 48,9% 51,1%   1,4%
Nol norra 1481 24,5% 36,4% 21,0% 18,1% 9,3% 52,4% 47,6%   0,8%
Nol södra 1031 16,9% 38,6% 27,4% 17,2% 8,5% 49,0% 51,0%   0,8%
Nödinge centrum 1496 21,0% 34,9% 23,8% 20,3% 10,0% 46,9% 53,1%   1,9%
Nödinge södra 1173 11,8% 39,6% 25,3% 23,4% 5,5% 51,2% 48,8%   2,1%
Nödinge östra 1006 11,3% 43,8% 27,0% 17,8% 7,0% 50,8% 49,2%   0,5%
Skepplanda norra - Hålanda 1026 15,5% 35,6% 26,5% 22,4% 7,2% 53,4% 46,6%   1,5%
Skepplanda västra 1084 17,9% 32,3% 27,9% 22,0% 9,1% 51,4% 48,6%   1,0%
Skepplanda östra 1564 17,5% 34,7% 24,0% 23,9% 8,8% 49,2% 50,8%   1,3%
Starrkärr 1214 14,4% 40,5% 27,1% 18,0% 6,1% 54,0% 46,0%   1,8%
Surte norra 1119 20,1% 33,7% 21,4% 24,8% 6,5% 51,6% 48,4%   1,5%
Surte södra 1040 19,3% 34,3% 26,6% 19,7% 8,2% 52,5% 47,5%   1,0%
Älvängen centrum 1044 15,7% 35,5% 21,1% 27,7% 5,7% 47,6% 52,4%   1,2%
Älvängen norra 1024 16,4% 37,9% 24,6% 21,1% 7,7% 49,0% 51,0%   1,1%
Älvängen södra 1132 15,3% 44,8% 21,8% 18,1% 7,4% 50,5% 49,5%   1,0%
Ale 20162 17,5% 37,0% 24,0% 21,5% 7,9% 50,6% 49,4% 1,3%

http://www.val.se