Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Munkedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkedal 1 1244 15,0% 29,7% 28,7% 26,6% 6,2% 53,0% 47,0%   2,8%
Munkedal 2 1681 17,7% 25,2% 22,9% 34,2% 6,9% 46,1% 53,9%   1,3%
Munkedal 3 1469 15,8% 32,0% 27,6% 24,6% 6,0% 53,5% 46,5%   0,5%
Munkedal 5 1141 19,3% 27,3% 24,5% 28,9% 8,9% 50,3% 49,7%   1,1%
Munkedal 6 1150 15,7% 29,4% 26,9% 28,0% 5,8% 53,0% 47,0%   1,5%
Munkedal 8 1208 13,8% 30,0% 25,3% 30,9% 5,9% 54,6% 45,4%   0,8%
Munkedal 7893 16,3% 28,8% 25,9% 29,1% 6,6% 51,5% 48,5% 1,3%

http://www.val.se