Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Orust

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gullholmen 121 14,0% 11,6% 38,8% 35,5% 8,3% 54,5% 45,5%   6,6%
Långelanda 1 1117 16,6% 32,8% 27,7% 23,0% 6,7% 52,3% 47,7%   1,5%
Långelanda 2 1340 13,5% 28,2% 26,0% 32,3% 6,4% 47,8% 52,2%   1,9%
Mollösund 242 9,1% 18,2% 31,8% 40,9% 5,0% 53,3% 46,7%   1,7%
Morlanda Västra 789 10,8% 19,8% 33,0% 36,5% 5,3% 50,3% 49,7%   3,7%
Morlanda Östra 1435 12,5% 24,9% 28,4% 34,1% 5,2% 48,7% 51,3%   1,1%
Myckleby 981 14,2% 27,4% 30,5% 27,9% 5,1% 53,0% 47,0%   1,4%
Röra Västra 877 13,3% 24,9% 30,2% 31,6% 7,8% 49,6% 50,4%   1,0%
Röra Östra 1425 14,5% 29,9% 26,4% 29,3% 6,3% 47,6% 52,4%   1,1%
Stala 1664 16,2% 32,5% 29,3% 22,0% 6,7% 52,0% 48,0%   1,4%
Tegneby 1119 14,3% 26,4% 30,5% 28,9% 7,1% 51,7% 48,3%   1,3%
Torp 1234 17,1% 30,0% 29,2% 23,7% 7,9% 52,0% 48,0%   1,1%
Orust 12344 14,4% 27,8% 29,0% 28,8% 6,4% 50,5% 49,5% 1,5%

http://www.val.se