Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tjörn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bleket-Klädesholmen 1023 14,1% 25,9% 30,2% 29,8% 6,4% 50,0% 50,0%   2,0%
Dyrön 225 13,8% 18,7% 29,8% 37,8% 7,6% 49,8% 50,2%   1,8%
Klövedal 1173 11,0% 25,7% 31,3% 32,0% 5,0% 51,7% 48,3%   2,2%
Rönnäng 1156 19,3% 27,2% 24,1% 29,3% 8,7% 51,5% 48,5%   0,8%
Skärhamn 1 1448 17,7% 27,3% 30,5% 24,4% 9,1% 50,7% 49,3%   1,7%
Skärhamn 2 1221 15,2% 27,8% 27,8% 29,2% 7,2% 48,3% 51,7%   1,6%
Stenkyrka 1 886 19,5% 32,3% 25,7% 22,5% 8,8% 51,7% 48,3%   1,0%
Stenkyrka 2 1008 16,1% 29,9% 27,5% 26,6% 7,3% 53,1% 46,9%   1,0%
Valla 1 1094 11,9% 32,2% 25,0% 30,9% 6,9% 50,9% 49,1%   3,0%
Valla 2 1193 14,6% 32,5% 27,2% 25,6% 7,5% 52,2% 47,8%   0,6%
Valla 3 1337 18,0% 34,9% 30,1% 17,1% 9,9% 49,9% 50,1%   1,6%
Åstol 193 14,5% 11,4% 30,1% 44,0% 6,7% 49,7% 50,3%   1,6%
Tjörn 11957 15,7% 29,1% 28,2% 27,1% 7,7% 50,9% 49,1% 1,6%

http://www.val.se