Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stenungsund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anrås-VästraTorp-Saxeröd 943 15,2% 50,1% 24,1% 10,7% 9,3% 49,8% 50,2%   1,1%
Berg-Käderöd-Hällesdalen 1054 18,3% 38,5% 21,7% 21,4% 7,9% 52,7% 47,3%   0,8%
Brudhammar-Kopper-Kristinedal 1453 19,2% 32,4% 25,5% 22,8% 8,1% 48,1% 51,9%   2,2%
Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd 1759 16,7% 29,1% 23,8% 30,4% 7,2% 45,3% 54,7%   2,3%
Ekbacken-Hällebäck-Högenorum 1270 16,1% 34,3% 25,7% 23,9% 9,4% 49,4% 50,6%   1,6%
Getskär-Valeberget 1151 11,7% 48,0% 23,0% 17,2% 7,6% 50,5% 49,5%   2,3%
Gilltorp-Rämma-Högen 656 16,5% 38,1% 25,6% 19,8% 8,1% 52,4% 47,6%   1,4%
Hallerna-Strandkärr 1052 18,0% 53,4% 16,4% 12,2% 6,8% 48,9% 51,1%   1,2%
Hasselbacken-Uppegårdsvägen 1463 34,1% 29,6% 17,8% 18,5% 8,3% 49,7% 50,3%   1,5%
Kyrkenorum 978 14,8% 33,7% 29,6% 21,9% 8,3% 50,8% 49,2%   2,1%
Källsby-Sävelycke-Timmervik 1115 13,6% 40,4% 25,2% 20,7% 6,5% 47,5% 52,5%   1,0%
Näs-Apleröd-Stripplekärr 954 14,6% 39,0% 24,8% 21,6% 8,1% 49,8% 50,2%   2,1%
Smundstorp-Groland-Åketorp 890 16,7% 41,2% 24,8% 17,2% 7,0% 53,7% 46,3%   1,3%
Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön 1394 10,7% 19,0% 25,1% 45,2% 4,9% 44,9% 55,1%   4,4%
Strandnorum-Kåkenäs 628 17,4% 28,2% 30,9% 23,6% 6,7% 50,5% 49,5%   0,8%
Svenshögen-Ucklum 1442 15,4% 37,4% 27,3% 20,0% 7,1% 50,4% 49,6%   1,7%
Stenungsund 18202 17,1% 36,2% 24,2% 22,5% 7,6% 49,2% 50,8% 1,8%

http://www.val.se