Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Öckerö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkö 1146 14,3% 33,6% 26,7% 25,4% 8,0% 50,5% 49,5%   1,3%
Fotö 477 21,0% 33,8% 24,3% 21,0% 10,1% 50,5% 49,5%   1,9%
Grötö-Kalvsund 238 12,6% 30,3% 39,1% 18,1% 8,0% 49,2% 50,8%   1,7%
Hyppeln 149 13,4% 32,2% 30,9% 23,5% 8,1% 50,3% 49,7%    
Hälsö 496 12,5% 28,6% 30,0% 28,8% 7,1% 52,0% 48,0%   1,6%
Hönö 1 1380 15,1% 37,0% 24,2% 23,6% 7,8% 50,1% 49,9%   1,0%
Hönö 2 1149 14,0% 30,7% 26,4% 28,9% 5,1% 48,3% 51,7%   1,7%
Hönö 3 1344 16,2% 36,8% 25,7% 21,3% 8,9% 49,9% 50,1%   1,5%
Källö-Knippla 318 9,7% 16,7% 33,6% 39,9% 3,5% 47,2% 52,8%   0,9%
Rörö 216 11,6% 22,7% 18,5% 47,2% 6,9% 48,6% 51,4%   0,5%
Öckerö 1 1365 17,1% 34,6% 25,9% 22,4% 8,1% 50,8% 49,2%   2,9%
Öckerö 2 1275 14,8% 33,6% 25,6% 26,0% 6,9% 47,1% 52,9%   1,3%
Öckerö 9553 15,1% 33,2% 26,4% 25,4% 7,5% 49,6% 50,4% 1,6%

http://www.val.se