Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässleholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässleholm Centrum-Nordöstra 19212 19,8% 30,2% 23,2% 26,8% 7,4% 48,5% 51,5%   1,5%
Hässleholm Norra-Östra-Södra-Västra 19314 15,7% 31,0% 25,3% 28,0% 7,2% 50,5% 49,5%   1,2%
Hässleholm 38526 17,7% 30,6% 24,2% 27,4% 7,3% 49,5% 50,5% 1,3%

http://www.val.se