Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ystad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue N 1522 14,4% 27,1% 28,5% 30,0% 5,7% 48,5% 51,5%   1,7%
Bellevue S-Edvinshem SÖ 1458 16,1% 25,2% 23,5% 35,3% 5,8% 45,4% 54,6%   0,9%
Edvinshem-Västra Sjöstaden-Åkesholm 1895 13,1% 33,7% 24,6% 28,6% 6,0% 49,4% 50,6%   0,9%
Egna hem-Solbacken SÖ 1250 15,9% 30,6% 22,6% 30,9% 6,6% 47,0% 53,0%   2,1%
Gamla staden centrum 1754 19,6% 24,0% 22,5% 33,9% 6,8% 43,5% 56,5%   4,4%
Gamla staden-Gjuteriet 1496 15,3% 20,5% 26,8% 37,4% 6,6% 43,9% 56,1%   2,2%
Glemmingebro-Ingelstorp-Kåseberga 1130 13,1% 24,5% 32,0% 30,4% 7,0% 49,7% 50,3%   1,1%
Hälsobacken 1065 13,5% 26,5% 28,8% 31,2% 5,1% 48,4% 51,6%   0,7%
Köpingebro 831 15,2% 36,9% 26,4% 21,5% 6,7% 50,3% 49,7%   1,1%
Löderup m fl 1002 13,1% 24,7% 29,9% 32,3% 5,5% 49,4% 50,6%   2,8%
Nybrostrand-St Köpinge-Svenstorp 1111 12,2% 30,1% 29,8% 27,9% 5,9% 50,3% 49,7%   2,2%
Skårby-Rögla-Rynge-Sjörup m fl 738 16,4% 35,2% 27,5% 20,9% 6,8% 52,2% 47,8%   1,2%
Solbacken N 1242 17,6% 26,4% 29,7% 26,2% 7,5% 46,1% 53,9%   1,9%
St Herrestad-Hedeskoga-Bussjö m fl 1280 15,2% 45,3% 22,3% 17,3% 7,9% 51,1% 48,9%   0,9%
Surbrunnen-Östra förstaden N 1605 18,7% 20,3% 21,7% 39,3% 4,9% 45,5% 54,5%   0,6%
Svarte-Snårestad-Bjäresjö m fl 1189 12,4% 36,8% 28,3% 22,5% 7,1% 50,5% 49,5%   2,1%
Sövestad-Baldringe-Högestad m fl 609 16,3% 34,5% 29,7% 19,5% 7,6% 50,4% 49,6%   1,6%
Östra förstaden S-G:a staden Ö-Regem 1781 20,0% 23,5% 26,2% 30,3% 7,7% 46,3% 53,7%   2,0%
Ystad 22958 15,7% 28,5% 26,3% 29,6% 6,5% 47,8% 52,2% 1,7%

http://www.val.se