Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eslöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 1 1472 28,0% 26,7% 16,1% 29,2% 7,7% 46,8% 53,2%   1,4%
Eslöv 2 1670 20,8% 27,6% 19,5% 32,2% 7,6% 46,1% 53,9%   1,5%
Eslöv 3 1641 17,0% 34,2% 18,9% 29,9% 6,0% 48,4% 51,6%   0,6%
Eslöv 4 1671 21,1% 30,8% 23,3% 24,7% 7,7% 48,0% 52,0%   1,0%
Eslöv 5 1369 24,9% 35,3% 22,9% 16,9% 6,4% 52,2% 47,8%   2,1%
Eslöv 6 1546 16,2% 36,0% 24,9% 22,9% 8,9% 49,0% 51,0%   1,1%
Eslöv 7 1311 13,3% 34,1% 25,6% 26,9% 7,0% 49,7% 50,3%   1,4%
Eslöv 8 1402 18,3% 35,9% 26,2% 19,5% 8,1% 46,6% 53,4%   1,1%
Eslöv 9 1386 23,2% 29,8% 24,0% 23,1% 9,2% 51,7% 48,3%   2,0%
Eslöv 10 756 12,8% 33,2% 28,3% 25,7% 5,7% 50,7% 49,3%   0,9%
Eslöv 11 1616 17,5% 42,1% 24,3% 16,2% 8,7% 51,1% 48,9%   1,4%
Eslöv 12 1468 20,0% 35,9% 21,6% 22,5% 8,8% 51,8% 48,2%   1,5%
Eslöv 13 582 17,9% 35,9% 26,3% 19,9% 7,7% 51,9% 48,1%   1,4%
Eslöv 14 606 17,7% 39,8% 28,5% 14,0% 7,9% 51,7% 48,3%   7,8%
Eslöv 15 1072 17,0% 36,0% 29,6% 17,4% 7,5% 52,0% 48,0%   1,6%
Eslöv 16 1342 14,3% 42,5% 24,5% 18,7% 5,6% 50,7% 49,3%   1,0%
Eslöv 17 1548 14,1% 36,0% 22,4% 27,5% 6,5% 49,7% 50,3%   1,3%
Eslöv 18 891 12,9% 34,5% 30,0% 22,7% 5,4% 51,9% 48,1%   0,6%
Eslöv 23349 18,5% 34,5% 23,6% 23,4% 7,4% 49,7% 50,3% 1,5%

http://www.val.se