Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Malmö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-03-01

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 förstagångsväljare 18-29 ej förstagångsväljare 30-49 50-64 65- Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malmö Västra 105466 4,7% 17,6% 34,0% 20,5% 23,3% 46,5% 53,5%   3,4%
Malmö Östra 107670 6,1% 18,0% 34,9% 21,8% 19,2% 48,6% 51,4%   3,5%
Malmö 213136 5,4% 17,8% 34,4% 21,1% 21,2% 47,6% 52,4% 3,5%

http://www.val.se