Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Osby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Loshult/Killeberg 889 17,7% 29,6% 28,7% 24,1% 7,4% 50,7% 49,3%   1,0%
Osby Nordväst 1163 21,4% 29,9% 26,7% 22,0% 7,1% 49,7% 50,3%   1,4%
Osby Nordöst 1263 18,5% 30,1% 25,8% 25,6% 7,2% 51,1% 48,9%   1,7%
Osby Norra 1286 16,1% 28,2% 22,4% 33,3% 6,6% 47,7% 52,3%   1,2%
Osby Sydväst 1151 11,9% 29,8% 24,4% 33,9% 4,3% 47,9% 52,1%   0,6%
Osby Södra 1360 14,2% 30,0% 29,6% 26,2% 7,9% 50,5% 49,5%   0,7%
Visseltofta 300 15,0% 26,3% 26,3% 32,3% 8,3% 55,3% 44,7%   1,3%
Örkened 1166 14,3% 31,5% 29,8% 24,4% 6,2% 52,3% 47,7%   2,7%
Örkened Centralt 1124 15,0% 23,0% 19,2% 42,8% 7,4% 48,3% 51,7%   1,7%
Osby 9702 16,1% 29,0% 25,8% 29,2% 6,8% 49,9% 50,1% 1,4%

http://www.val.se