Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sjöbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blentarp 1541 12,3% 36,5% 28,9% 22,3% 5,6% 52,2% 47,8%   1,4%
Everlöv 698 9,6% 35,8% 29,7% 24,9% 3,6% 54,0% 46,0%   2,4%
Fränninge 706 17,7% 30,2% 30,0% 22,1% 9,9% 52,0% 48,0%   1,6%
Lövestad 1006 17,9% 28,1% 28,9% 25,0% 7,4% 51,4% 48,6%   1,9%
Sjöbo Emanuel 1522 19,1% 26,9% 21,7% 32,3% 8,2% 49,1% 50,9%   0,6%
Sjöbo Färsinga 1585 17,4% 27,2% 21,8% 33,6% 6,2% 47,6% 52,4%   0,5%
Sjöbo Linné 1521 17,4% 32,4% 26,9% 23,3% 7,2% 49,0% 51,0%   1,1%
Sjöbo Sandbäck 1736 13,8% 31,7% 25,5% 29,0% 5,6% 51,6% 48,4%   1,0%
Sövde 513 9,9% 35,7% 31,8% 22,6% 4,1% 51,7% 48,3%   2,3%
Vanstad 1298 14,6% 36,0% 29,4% 20,1% 6,0% 53,7% 46,3%   1,2%
Vollsjö 1128 17,6% 27,1% 27,7% 27,6% 8,0% 51,6% 48,4%   0,8%
Östra Kärrstorp 695 15,0% 35,4% 29,8% 19,9% 7,2% 51,1% 48,9%   1,3%
Sjöbo 13949 15,6% 31,5% 26,9% 26,1% 6,6% 50,9% 49,1% 1,2%

http://www.val.se