Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lomma

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borgeby V 1414 10,8% 35,9% 29,4% 23,8% 6,2% 48,7% 51,3%   2,5%
Borgeby Ö 1376 11,8% 41,4% 24,4% 22,5% 7,3% 50,8% 49,2%   1,9%
Båtgatorna-Fågelstaden 1243 11,9% 42,2% 21,4% 24,5% 7,7% 50,8% 49,2%   1,0%
Flädie N 1600 9,3% 36,1% 22,6% 31,9% 5,6% 46,0% 54,0%   2,9%
Flädie S 1200 11,0% 41,0% 22,1% 25,9% 6,8% 49,9% 50,1%   4,3%
Flädie Ö-Fjelie-Önnerup 1790 14,1% 37,8% 22,1% 26,0% 7,3% 46,5% 53,5%   3,5%
Karstorp-Alnarp 1163 17,2% 34,1% 21,2% 27,5% 7,8% 50,0% 50,0%   2,9%
Lomma Centrum-Lomma Hamn 1984 9,8% 23,3% 24,7% 42,2% 5,2% 44,5% 55,5%   1,0%
Lomma N 1430 17,1% 41,5% 19,0% 22,5% 6,6% 47,9% 52,1%   1,5%
Norr Vinstorp m fl 1209 13,2% 57,3% 20,4% 9,0% 5,8% 49,1% 50,9%   0,2%
Piläng 1322 14,0% 38,6% 21,7% 25,7% 7,1% 48,8% 51,2%   1,2%
Lomma 15731 12,6% 38,2% 22,8% 26,5% 6,6% 48,2% 51,8% 2,1%

http://www.val.se