Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västervik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centralorten 16528 17,4% 29,0% 25,1% 28,5% 7,1% 48,3% 51,7%   1,0%
Landsbygden 12699 13,1% 25,5% 29,1% 32,3% 6,3% 50,5% 49,5%   0,9%
Västervik 29227 15,6% 27,5% 26,9% 30,1% 6,7% 49,3% 50,7% 1,0%

http://www.val.se