Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nybro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäckebo 562 11,7% 26,9% 27,2% 34,2% 5,2% 51,2% 48,8%   0,9%
Hälleberga 962 12,7% 26,3% 27,7% 33,4% 5,6% 50,8% 49,2%   1,6%
Kristvalla 557 11,7% 32,3% 27,6% 28,4% 4,7% 51,0% 49,0%   1,4%
Kråksmåla 522 8,2% 28,9% 26,6% 36,2% 3,8% 52,1% 47,9%   1,1%
Madesjö 1 1408 15,2% 30,5% 26,7% 27,6% 6,9% 49,9% 50,1%   1,1%
Madesjö 2 1515 14,1% 31,9% 28,7% 25,3% 6,1% 51,4% 48,6%   1,2%
Nybro 1 1558 19,5% 20,6% 18,4% 41,5% 7,1% 44,2% 55,8%   2,2%
Nybro 2 1111 19,7% 29,1% 21,3% 29,9% 8,9% 49,5% 50,5%   1,2%
Nybro 3 960 24,1% 29,7% 25,0% 21,2% 8,1% 49,8% 50,2%   1,5%
Nybro 4 1296 23,6% 22,5% 20,6% 33,3% 7,9% 50,1% 49,9%   0,5%
Nybro 5 1391 16,8% 34,1% 22,0% 27,0% 7,5% 48,8% 51,2%   1,3%
Nybro 6 1319 17,1% 29,3% 24,0% 29,5% 9,1% 49,8% 50,2%   0,7%
Nybro 7 1543 14,9% 31,0% 28,1% 26,0% 6,8% 50,9% 49,1%   0,8%
Örsjö-Oskar 825 18,3% 27,3% 30,4% 24,0% 7,6% 54,9% 45,1%   1,1%
Nybro 15529 16,9% 28,6% 24,9% 29,7% 7,1% 49,9% 50,1% 1,2%

http://www.val.se